Griffons Pichon Baron

Les Griffons de Pichon Baron

活泼奔放

Les Griffons de Pichon Baron为男爵古堡全新副牌,承袭了男爵古堡(Château Pichon Baron)的纯正贵族血统和不拐弯抹角的个性,并多了几许年轻奔放的气息。

Les Griffons de Pichon Baron同样是严格甄选园内历史悠久的精华区所产葡萄酿制而成,酒窖陈酿时间也能与男爵古堡正牌相提并论,唯一的不同在于调配时采用更多的美乐(Merlot),因此香气变得比较柔和。

Les Griffons de Pichon Baron提供清新、活跃、广褒的体验,不拐弯抹角,活力充沛。

装瓶3到5年后即可畅快品饮,可在酒窖内陈放20年以上。